Flaggornas betydelse

Här är en grundförklaring men tänk på att flaggans betydelse kan variera från event, bana och arrangör.

Gul flagga / Gulflagg
Hinder på banan. Omkörning förbjuden. Kör sakta och gör dig beredd på att stanna. Den gula flaggningen gäller tills nästa postering. Tänk på att den gula flaggan kan vara uppe för fler hinder på banan så när du passerat en stillastående bil kan det stå en till lite längre fram. Den gula flaggan används även när bergningsfordon eller rescubilen är ute på banan. Det innebär att personal kan vara oskyddade på banan.

Röd flagga / Rööflagg
Något allvarligt har inträffat. Kör in mycket sakta i depån och invänta information.

Stilla röd flagga kan ersätta ett rödljus och innebär att du inte får passera flaggan.

Grön flagga / Grönflagg
Banan är klar/öppen, den neutraliserar den gula flaggan.

Svart flagga / Svartflagg
Svartflagg kan betyda att du kört på ett osportsligt sett och innebär en varning. Det kan också innebära att din bil har ett fel, tex. läcker något. Ta dig till bandepån och uppsök den som flaggat dig alt. ansvarig vid utsläpp.

Blå flagga
Används väldigt sländan i drifting. Det betyder att du ska släppa förbi bakomliggande fordon.

Svartvit-rutig flagga / Målflagg
Nu är det sista varvet och sen in i depån.